Reflexia energiei radiante (Reflectanța)

(Curbele de reflexie spectrală pentru oglinzile metalice din aluminiu (Al), argint (Ag) și aur (Au) la incidență normală.) Reflectanța suprafeței unui material este eficiența sa în reflectarea energiei radiante. Este o fracțiune a puterii electromagnetice incidente care se reflectă la … Citeşte mai mult

The post Reflexia energiei radiante (Reflectanța) appeared first on SetThings.


Source: RO Știință

Funcția de undă în fizica cuantică

(Funcții de undă ale electronului unui atom de hidrogen la diferite energii. Luminozitatea la fiecare punct reprezintă probabilitatea observării electronului la acel moment.) O funcție de undă în fizica cuantică este o descriere matematică a stării cuantice a unui sistem … Citeşte mai mult

The post Funcția de undă în fizica cuantică appeared first on SetThings.


Source: RO Știință

Fizica norilor

Fizica norilor descrie formarea, creșterea și precipitarea norilor atmosferici. Acești aerosoli se găsesc în troposferă, stratosferă și mezosferă, care constituie în mod colectiv cea mai mare parte a omosferei. Norii constau din picături microscopice de apă lichidă (nori calzi), cristale … Citeşte mai mult

The post Fizica norilor appeared first on SetThings.


Source: RO Știință

A doua lege de mișcare a lui Newton

A doua lege a lui Newton afirmă că rata de schimbare a impulsului unui corp este direct proporțională cu forța aplicată, iar această schimbare a impulsului are loc în direcția forței aplicate. F = dp/dt = d(mv)/dt. Cea de-a doua … Citeşte mai mult

The post A doua lege de mișcare a lui Newton appeared first on SetThings.


Source: RO Știință

Absorbția energiei radiante

(O imagine de ansamblu a absorbției radiațiilor electromagnetice Acest exemplu descrie principiul general care utilizează lumina vizibilă ca exemplu specific: O sursă de lumină albă, care emite lumină cu mai multe lungimi de undă, se concentrează pe o probă (perechile … Citeşte mai mult

The post Absorbția energiei radiante appeared first on SetThings.


Source: RO Știință

Căldura latentă

(Dependența de temperatură a încălzirii de vaporizare pentru apă, metanol, benzen și acetonă.) Căldura latentă este energia termică eliberată sau absorbită, de către un corp sau un sistem termodinamic, în timpul unui proces cu temperatură constantă – de obicei o … Citeşte mai mult

The post Căldura latentă appeared first on SetThings.


Source: RO Știință

Comunitatea științifică

Comunitatea științifică este grupul tuturor oamenilor de știință care interacționează. Acesta include numeroase sub-comunități care lucrează în domenii științifice particulare și în cadrul unor instituții particulare; activitățile interdisciplinare și inter-instituționale sunt de asemenea semnificative. Ramuri și domenii (Sistemul somatosenzorial este … Citeşte mai mult

The post Comunitatea științifică appeared first on SetThings.


Source: RO Știință

Legea lui Ohm

(V, I și R, sunt parametrii legii lui Ohm). Legea lui Ohm afirmă că curentul printr-un conductor între două puncte este direct proporțional cu tensiunea din cele două puncte. Introducând constanta proporționalității, rezistența, ajungem la ecuația matematică obișnuită care descrie … Citeşte mai mult

The post Legea lui Ohm appeared first on SetThings.


Source: RO Știință